Hungary - 1 kin's domain village

 

In Hungary too, a family estate settlement has been established for a few years. Approximately 10 families have already established their family homesteads. They also need all the positive and bright energies to master their challenges.

Website:  www.terra-animam.eu
Video:  https://youtu.be/m7jkQ1j7DIE  (opposite)  >>

Please go to these links to find more about the Hungary petition asking governments all over the world to gift the people FREE LAND.

http://kinsdomain.wixsite.com/takebackyourland/petition-germany-hungary

http://www.petitionen24.com/signatures/unterstutze_die_idee_der_familienlandsitzsiedlung/

"Terra Animam" - a kin's domain village in Hungary Hungarian and German-speaking 

In English language:  Anastasia Bridge is intended so like-minded people are able to contact each other.

 

Kin's domain villages:

Click on the map markers displayed, read the pop-up window that details on the particular family estate. On the map are displayed only those details that have contributed to the publication!

People who are looking for a place to create their kin's domain:

The search engines place a short introduction shown here, on top of their email address. The people here, they declare ownership of Anastasia's spirit, and actively huge heart do want to create their own Szeretetterüket. If you see a search near his residence here, with respect to kindly contact him.

http://www.anasztazia.hu/anasztazia_hidja/

Hungarian advertisements in English language here >> 

http://kinsdomain.wixsite.com/takebackyourland/hungary-advertisements

Magyar nyelvű:  Anasztázia Hídja azt a célt szolgálja, hogy a hasonlóan gondolkodó emberek kapcsolatot tudjanak teremteni egymással

 

Családi Birtokok

A térképen látható jelölőkre kattintva, a felbukkanó ablakban olvashatja el az adott családi birtokra vonatkozó részleteket. A térképen csak azoknak az adatai kerülnek megjelenítésre, akik hozzájárultak a közzétételhez!

Akik keresik a helyet a családi birtok létrehozására

A helykeresők rövid bemutatkozását láthatja itt, legfelül az e-mail címükkel. Az itt látható Emberek, már magukénak vallják Anasztázia szellemiségét, és tevékenyen, hatalmas tenni akarással szeretnék létrehozni saját Szeretetterüket. Ha az önök közelében lakó helykeresőt látnak itt, akkor tisztelettel arra kérjük, vegyék fel vele a kapcsolatot.

http://www.anasztazia.hu/anasztazia_hidja/

Hungary - Magyarország

In English language

"ANASTASIA" meeting in Budapest on 17 December, Saturday, at 14:00 - 2pm

Information sharing all visitors encounter is called where we talk about what happened over the last ten years and where we are, in accordance with the principles set Ringing Cedars book series right now. :-)

The number of seats is limited, so pre-registration is required in info@anasztazia.hu (name, phone number, how many people would come)

For more information on Love Tere Workshop website at:
http://www.szeretetteremuhely.hu/?page_id=2160

Everybody is welcome!

https://www.facebook.com/groups/160525447317466/

http://www.szeretetteremuhely.hu/?page_id=2160

Magyar nyelvű

 

"ANASZTÁZIÁS" TALÁLKOZÓ Budapesten december 17-én, szombaton, du. 14 órától

Információmegosztó Találkozásra hívunk minden kedves érdeklődőt, ahol beszélgetünk arról, hogy mi történt az elmúlt tíz év során és hol tartunk most a Zengő Cédrusok könyvsorozatban leírt elvek szerinti megvalósításban. :-)

A helyek száma limitált, ezért elő-regisztráció szükséges itt: info@anasztazia.hu (név, telefonszám, hány fő jönne)

Bővebb információ a Szeretet Tere Műhely honlapján itt:
http://www.szeretetteremuhely.hu/?page_id=2160

Mindenkit szeretettel várunk! 

https://www.facebook.com/groups/160525447317466/

http://www.szeretetteremuhely.hu/?page_id=2160

"Anastasia" Meeting  -  December 17, 2016

The spring sowing, growth in the summer and the autumn harvest work after the winter vacation months of the year are suitable for the results of the discussion. Within the series of books Anastasia fraternity readership is much higher activity than can be reflected in the electronic media. It is no coincidence Anastasia wanted it that way. In the past, it is now over more than 10 years, countless books, inspired by the ideas implemented and more are being taken. We thought that this year, 2016 December 17, at 14:00 hour, space will be given for a joint gathering of information-sharing, under which summarizes the results for interested parties in recent years. We will talk about where we stand now in Hungary principles outlined in the book series a reality. There will be plenty to talk about.

 

Our guests will be:

Christopher Schmidt and solid Engelhardt , who speak of a hectare family estate on the development of the community and - website:  Terra Anima

Petrovszkyné Dömötör Boglárka, who issues a series of books in Hungary and publisher in connection with the books emerged and will talk about the visit of of Vladimir Megre to Hungary - website:  Anastasia 
 

Katai Piroska, an English teacher who uses Anastasia's teachings in language teaching and schools built upon the domestic development of gives you a panorama. - Website: Love Tere Workshop

* * * * *

 

Admission: 1500 HUF/person (donation type, a room to rent and to cover travel expenses, which may be more if the donor feels happy to support this type of event organization).

Organizer: Workshop Love Square

Location: Budapest, XIII. Bratislava road, Szent István park (the specific site only candidates)

Places are limited, participation in the pre-registration bound to the following email address: info@anasztazia.hu

If interested in Katai Piroska, Tel: 30-727-3691

Email: inspiraltak@gmail.com

 

Everybody is welcome 

 

PS: There are a little mixed up the spacing right now in this post, I apologize for it, I violate my eyes, but the information is of the essence, and then over time the Control panel improves it. 

The above notification is sourced from "Love Earth Workshop"

>>http://www.szeretetteremuhely.hu/

“Anasztáziás” Találkozó - December 17-en 

A tavaszi veteményezés, a nyári növekedés és az őszi betakarítás munkái után a téli pihenés hónapjai alkalmasak az egész év eredményeinek megbeszélésére. Az Anasztázia könyvsorozat olvasótábora berkein belül sokkal nagyobb az aktivitás, mint az az elektronikus médiában tükröződni tud. Ez nem véletlen, Anasztázia akarta így. Az elmúlt, most már több, mint 10 év alatt, számtalan a könyvek által inspirált ötlet valósult meg és még több van születőben. Úgy gondoltuk, hogy idén, 2016. december 17-én, du. 14 órától teret adunk egy közös Információmegosztó Találkozónak, melynek keretében összefoglaljuk az érdeklődők számára az elmúlt évek eredményeit illetve beszélünk arról, hogy hol is tartunk most Magyarországon a könyvsorozat által felvázolt elvek megvalósításában. Bőven lesz miről beszélnünk. 

 

Vendégeink lesznek:

Christopher Schmidt és Engelhardt Szilárd, akik az egyhektáros Családi Birtokokról és a közösség alakulásáról beszélnek – honlap: Terra Animam

Petrovszkyné Dömötör Boglárka, aki a könyvsorozat magyarországi kiadója és a könyvekkel kapcsolatban felmerült kérdésekről valamint Vlagyimir Megre magyarországi látogatásáról fog beszélni – honlap: Anasztázia


Kátai Piroska, angol nyelvtanár, aki Anasztázia tanításait alkalmazza a nyelvoktatásban és az erre épülő iskolák hazai alakulásáról ad egy körképet. – honlap: Szeretet Tere Műhely

 

* * * * *

 

Belépődíj: 1500 Ft/fő (adományjellegű, a terem bérlésére és az útiköltségek fedezésére, ami lehet több is, ha az adományozó úgy érzi szívesen támogatja az ilyen jellegű rendezvény szervezést).

Szervező: Szeretet Tere Műhely

Helyszín: Budapest, XIII. Pozsonyi út, Szent István parknál (pontos helyszín csak a jelentkezőknek)

A helyek limitáltak, a részvétel elő-regisztrációhoz kötött a következő E-mail címre: info@anasztazia.hu

Érdeklődni lehet itt: Kátai Piroska, Tel: 30-727-3691

e-mail: inspiraltak@gmail.com

Mindenkit szeretettel várunk 

Ui: Kicsit össze-vissza vannak a sorközök most ebben a bejegyzésben, elnézést érte, nekem sérti a szemem, de az információ a lényeg, majd idővel javítom a külalakot is. 

A fenti értesítés származik >>http://www.szeretetteremuhely.hu/

The following movie (2012) is in Hungarian language about a village of 500 people in Italy. It appears to not be a "Ringing Cedars" ancestral homestead village, but it shows us what is possible for our villages in the future.

A következő film magyarul (2012). Ez azt mutatja, a falu 500 ember Olaszországban. Nem hiszem, hogy ez egy "Csengetés Cedars" régi mezőgazdasági település, de azt mutatja, mi lehetséges.

Published on Nov 19, 2012. Gooseberries Katinka first short documentary film that shows 13 minutes into Europe's largest association of sustainable operation, which is 26 self-sustaining spiritual, new words, is an eco-spiritual community. Film sole purpose of our presentation options, a dream come true, providing a smarter, better quality of existence is possible.

Published on Nov 19, 2012.  Egres Katinka első rövid dokumentum filmje, ami 13 percben mutatja be Európa legnagyobb fenntartható szövetségének működését, amely 26 önfenntartó spirituális, új szóval: öko-spirituális közösségből áll. Filmünknek egyetlen célja a lehetőség felmutatása, egy álom megvalósulása, egy tudatosabb, minőségibb létezés lehetőségének bemutatása.

© 2017  Motherland Project

Contact me on Anastasia Europa

Total page views

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now