Család telek eladó most Magyarországon
Kin's domain land for sale right now in Hungary 
IMG_0632
IMG_0632
press to zoom
IMG_0638
IMG_0638
press to zoom
IMG_0265
IMG_0265
press to zoom
IMG_0277
IMG_0277
press to zoom
IMG_2143
IMG_2143
press to zoom
IMG_0279
IMG_0279
press to zoom
IMG_0303
IMG_0303
press to zoom
IMG_0308
IMG_0308
press to zoom
IMG_1320
IMG_1320
press to zoom

Elhelyezkedés: Magyarországon Bács kiskun megyében élek a Duna Tisza folyó között Bócsa településen. 
Village neve:
 Ez a béke és szeretet szigete.
A Kapcsolattartó Személy neve:
 A nevem Négyesi Erika.

Kommunikálni: Telefonos elérhetőségem 0036202213470. email: naprika@gmail.com
Nyelvek:
 Magyar, Beszélek egy keveset Német, és Görög nyelven. Pár szót Angolul is értek.
Megérkezett:
 2000ben költöztem tanyára, Budapestről. 
Már akkoriban is éreztem, hogy a nagyvárosi lét, nem lehet az ember célja. Először csak biogazdálkodást akartam, hogy az élelmiszerek vegyszermentesek legyenek, amelyeket elfogyasztok. Szépen lassan rá éreztem a szabadság, önállóság ízére, és már többé nem akarok másként élni.


Most 2017 januárjában úgy döntöttem, keresek a nagy világban olyan embereket, családokat, aki olvasták Anasztáziát, és érzik, hogy ez a módszer a jövő útja! Élni csak így érdemes.

Eladó ingatlan: Van 2 tanyaépület földdel együtt, amit eladok, valamint van még 4 hektár föld amit szintén eladok 4 családnak. 2 hektár földet megtartok közösségi térnek, oda majd közösen a családokkal csinálunk tavat, játszóteret, sétáló parkot, kemencét, és minden mást, ami a közösséget szolgálja. Én magam is 1 hektár földön fogok gazdálkodni. Keresek 6 családot, akik itt szeretnének élni.
 

Látogatók: Látogatókat mindig szívesen fogadok. Bemutatom a területet, és el mesélem, hogyan élek. 

 

Az ingatlan leírása: Az ingatlan téglalap formájú. Délről indulva, el mondom hogyan néz ki. nagy udvar gyümölcsfákkal és kert húzódik az egyik épület előtt, aminek a mérete 22*8m. Ebben két önálló lakás van. A háztól keletre akácerdő, és mező van. nyugatra akácerdő, és veteményes kert. A ház mögött gyümölcsös, veteményes kert, és mező. A másik épület merőlegesen húzódik az első épületre, kelet nyugat tájolással. Nagy udvar, kert, és akácerdő tartozik hozzá.
 

Van áram, fúrt kút 3db, van pince, 6 x 3m akácfából építve, 2m mélyen. Vannak karámok, ólak a réten. Elindult az építése egy 10 x 10m épületnek. A falak állnak, tető van rajta. Még nincsenek ajtók ablakok beépítve. 

 

Filozófia:Tudom, hogy boldogan élni csak a természetben lehet. Hiszem, hogy a jövő útja az, ha a gyermekeinket hagyjuk szabadon élni fejlődni. A családoknak együtt kell teremteni. 

 

Van other telek eladó Közel? Én eladok 2 tanyát földdel együtt, és 4 családnak 1-1hektár földet. Valamint a szomszédságban vannak kihalt tanyák, egyenként 5-6000m2 területtel. Azokat is meg lehet vásárolni. A környék biztonságos, csendes, és a földeket 30-40 éve garantáltan nem vegyszerezték.

 

Ezt a területet sok erdő veszi körül, akácos, nyárfás, és fenyőerdők. A szomszédságban kezdődik és hatalmas területen fekszik a természetvédelmi terület.

Location: I live in Hungary County Kiskunhalas the Danube river Tisza in the province Bócsa settlement.
Village name: This island of peace and love.
Contact name: My name is Erika Négyesi.

Contacts: Telefonos available 0036202213470 

Email: naprika@gmail.com
Languages: Hungarian. I speak a little German and Greek. They also have a word in English.
Started: I moved to the ranch in 2000, Budapest.
Already at that time I felt that the big city life, the man can not be objective. At first I just wanted to organic foods that are free of chemicals that we consume. Slowly I felt freedom, self-reliance taste, and I do not want to live anymore otherwise.


Now I decided in January 2017, seeking the world of people and families who read Anastasia, and feel that this method is the way forward! The only way to live is worth.
 

Property for sale:  There are two farm buildings with land, I sell. There are four hectares of land which is also for sale for four families. 2 hectares of land are kept for community use, and together with the families there have a pond, playground, pedestrian park, furnace, and everything else that serve the community. I myself am going to farm one hectare of land. Looking for six families who want to live here.

Visitors: Visitors are always very welcome. Meet the area and telling it how I live.
 

Property description: The property is rectangular in shape. Starting from the south, I say how it looks. Large yard with fruit trees and a garden stretches in front of a building, which has a size of 22 x ​​8m. In two self-contained apartment is. The door to the east of acacia forests and fields. west of acacia wood, and vegetable gardens. Behind the house orchards, vegetable gardens and fields. The other building perpendicularly to the first building, east-west orientation. Large yard, garden, and acacia forests belong to it.


There is electricity, borehole 3 pieces, there are basement, built of acacia wood 6 x 3m, 2m deep. There are pens, barns in the meadow. He started the construction of a building 10 x 10m. The walls consist of a roof on it. There are no doors windows installed.


Philosophy of living: I know it's possible to live happily in the wild. I believe that the way forward is to let it evolve our children to live. Families need to create together.

Is there other land for sale nearly? I sell together two farm land and four family 1 hektár land each (x 4). Also in the neighborhood are deserted hamlets, each 5-6000m2 area. They can also be purchased. The area is safe, quiet, and the lands 30-40 years guaranteed not to dry obtained.

 

This area is surrounded by many forests, acacia, poplar and pine forests. The neighborhood begins and from the huge nature reserve area.